Suomeksi

 

Uppe till höger hittar du Arrestens nya hemsida!

Lokalarkivet Arresten

Ett lokalarkiv inrymmer privat lokalhistoriskt material, i motsats till centralarkiven som tar vara på offentliga handlingar. I Lokalarkivet Arresten finns bl.a. föreningsarkiv, gårdsarkiv, samlingar av privata brev, foton och tidningsurklipp. Allt material som arkiveras i arkivet är  i staden Raseborgs ägo.

Det främsta syftet med arkivet är att samla in, uppordna och bevara lokalhistoriskt material samt ge yrkeshistoriker, hobbyforskare, den intresserade allmänheten, skolelever och studerande möjligheten att utnyttja och forska i materialet.

En annan viktig målsättning för Arresten är att vara ett arkiv i gatubilden, vilket innebär att det skall synas, vara lättillgängligt och kännas angeläget för alla. Detta  förverkligas bland annat genom korridorutställningar, infotavla och utställningsutrymmen i busstationens vänthall.

Lokalarkivet Arresten grundades 2005 som ett samarbete mellan föreningen Pro Gardberg Center och Karis stad. Samarbetet fortsätter med Raseborgs stad. Arkivet är inrymt i ett tidigare polishäkte i Fokus-komplexet som uppfördes 1973. Därför namnet Arresten. En av cellerna är bevarad intakt.

Sidan uppdaterad 20.11.2019