Aktuellt                        

 

Biografin över rektor John Gardberg

Bokens författare Victor Wilson berättar om biografin i Karis bibliotek tisdagen den 19 november kl 18.00Läs mera »

Boken om John Gardberg har utkommit!
Boken finns att köpas i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis

fr.o.m. lördagen den 9 november! 

Föreningens nästa projekt i startgroparna
Suomeksi (EU- lehdestä)

Föreningens ordförande Christer Kuvaja undertecknar avtalet i Gardbergs hus med Sparbanksstiftelsen         Karis-Pojo medan stiftelsens representanter Lasse Tallqvist och Stefan Mutanen väntar på sin tur. 
(Foto: Agneta Sjöblom)

 

Nu kommer ett intressant stycke lokalhistoria att tecknas ner när föreningen inleder arbetet med projektet "Hantverkare och handelsidkare i Karis 1900–2000". Projektet ska kartlägga och dokumentera de hantverkare och handelsidkare som verkat i Karis centrum från förra sekelskiftets början, då stationssamhället började ta form, fram till modern tid.

Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo stöder projektet med ett bidrag på 65 000 euro, vilket föreningen med tacksamhet tar emot, för anställda historiker, folklorister och etnologer behövs för projektet. 

Arbetet med projektet startar vid årsskiftet och är beräknat att pågå i tre år. Slutprodukten kommer att bli en eller möjligtvis två böcker innehållande företeckningar över företag och hantverkare samt anknytande artiklar.

Det finns många intressanta historier att berätta kring temat, och det är viktigt att det här jobbet görs nu, så länge de som känner till och kan berätta finns kvar. Under projektets gång kommer minnen och fotografier att samlas in från allmänheten. Föreningen hoppas på Karisbornas aktiva medverkan. 


Information vart man kan vända sig med minnen och foton kommer senare.
Lasse Tallqvist, Stefan Mutanen, Christer Kuvaja och Agneta Sjöblom är nöjda över det ömsesidigt 
undertecknade avtalet om att hantverkare och handelsidkare ska kartläggas och bli en bok.
(Foto: Thua-Lill Eliasson)

 

Aktuellt ännu...

Nästa Ta Plats utkommer våren 2020

Senaste Ta Plats innehåll:

Ta Plats nr 20 finns  i bokhandlarna i Karis, Ekenäs och Hangö. Därutöver i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Ekta i Ekenäs, Frimans i Tenala och Scilla i Pojo. 

 

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten