Ta Plats 21

Finns att köpa i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö och Frimans i Tenala fr.o.m. onsdagen den 6 maj. Kan också beställas från verksamhetsassistenten tfn 044 9710275 eller e-post: gardbergcenter(åt)gmail.com

 

Innehåll:

Nummer 21 av tidskriften Ta Plats bjuder i vanlig ordning på varierande läsning.

Artikeln om de arkeologiska utgrävningarna vid Långåmossarna i Karis tar oss tillbaka till stenåldern, börjande med säljägarna som för cirka 9 000 år sedan anlände till platsen som vid tidpunkten var en liten ö i dåtidamellanskärgården.

Till ämnen närmare i tiden hör byggandet av Harparskoglinjen – ett enormt projekt som i dag, 80 år senare, också lyfts upp i form av en dokumentärfilm.

Till personer man får stifta bekantskap med i detta nummer hör Pojobon  Alfons Flemmich som började skriva dagbok under kriget, och som i anteckningarna som täcker nästan 50 år av hans liv, ger en bruksarbetares syn på vardagen i de västnyländska brukssamhällena.

En annan profil är Ekenäsbon John William Nylander, vars händelserika liv inkluderar allt från insmuggling av förbjuden litteratur och planerade attentat mot generalguvernör Bobrikov till seglatser världen över och författarskap med stor spridning. (Text: redaktör Agneta Sjöblom)

 

Aktuellt ännu...

Boken om John Gardberg finns att köpas i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis, därutöver i Karaija i Ingå. 

Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
verksamhetsassistent 
gardbergcenter(åt)gmail.com
tfn 044 9710275

Boken om John Gardberg kan också beställas via nätbokhandeln:

Victor Wilson tilldelades ett stort pris av Svenska litteratursällskapet den 5 februari för boken 

En stor aktör i ett litet samhälle
John Gardberg 1899-1974
Läs prismotiveringen 
här:
 

Meri Arni-Kauttus lokalhistoriska essä behandlar aspekter som identiteter och kulturminnen i fallet Ekenäs. Läs här:


Senaste fjolårs Ta Plats innehåll:

Ta Plats nr 20 finns  i bokhandlarna i Karis, Ekenäs och Hangö. Därutöver i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis, Ekta i Ekenäs, Frimans i Tenala och Scilla i Pojo. 

 

Dessa Ta Plats 
säljs för 6 €/st i
Lokalarkivet Arresten