Gardberg Center rf – Hur allt började                      

                                        Suomeksi


När det av Karis stad ägda Gardbergska huset vid Nabogatan i Karis blev tomt i början av 2000-talet, samlades en grupp entusiaster för att diskutera hur huset kunde få fortsatt liv. Den nyinflyttade Karisbon Torsten Bergmans idé om ett lokalhistoriskt utvecklingscenter var den som bar längst, bland annat i och med ett intervjuprojekt för att dokumentera
minnen om Karis, som just då gjordes av tre föreningar på orten.

John Gardberg (1899 – 1974), som tidigare hade bott i huset, var lokalhistoriker, docent i folklivsforskning, rektor och lärare i historia. Det blev inspirationen till det kommande namnet på föreningen Pro Gardberg Center rf som grundades i december 2004. Namnet ändrades år 2011 till enbart Gardberg Center rf.

Torsten Bergman (fil.mag. och författare) var den som energiskt jobbade för att visionen om ett lokalhistoriskt utvecklingscentrum skulle utvecklas till något konkret. Han inspirerade de andra medlemmarna som bistod med eget kunnande. Arresten, Ta Plats och Finlandssvenskt forskarforum var det som konkretiserade hans vision. Torsten avgick som ordförande i Gardberg Center år 2014 och blev utnämnd till hedersordförande 2015.

Av dem som var med en längre tid i starten kan nämnas Carl-Johan ”Cure” Virta som pensionerats från ljud- och bilduppdrag inom medievärlden. Han gjorde värdefulla insatser för att dokumentera verksamheten i ljud och bild. Han avled plötsligt 2010.

Den pensionerade stadsingenjören Olof ”Olle” Lönngrens största intresse var huset. Han ledde renoveringsprojektet. Inom den övriga verksamheten var han en värdefull källa för intervjuer om Karis historia. Han blev utnämnd som hedersmedlem 2016.

Thua-Lill Eliasson är och har alltid varit en projektmänniska. Hon är också en koordinator och möjliggörare. De här egenskaperna behövdes när tron på utvecklingen gick i vågor. Hon var också en längre tid ansvarig för ekonomin, i stort och smått. Thua-Lill är än idag aktiv i föreningen.

 

År 2005 grundades lokalarkivet Arresten i det tidigare polishäktet i Fokus vid Centralgatan. Stadens arkiv för privataktörers och föreningars dokument placerades i det nya arkivet och utgjorde grunden för samlingarna. Läs mer om Arresten.

År 2007 hade den unga föreningen beslutat sig för att ta hand om Gardbergs hus och staden var villig att överlåta huset för en symbolisk summa förutsatt att föreningen renoverar det. Läs mer om huset.

Föreningens följande stora satsning var tidskriften Ta Plats vars första nummer utkom 2009. Läs mer om Ta Plats.

Efter 2014 har föreningen under senare ordförandens ledning (Christer Kuvaja 2011 - 2013, 2015 - 2019, Kim Björklund 2020 - ) fortsatt i samma banor och även gett ut en bok och startat följande bokprojekt.

Boken om John Gardberg skrevs av fil.dr Victor Wilson och utkom 2019.
Boken om hantverkare och handelsmän i Karis centrum är under arbete med en stor projektgrupp.


Thua-Lill Eliassons artikel i Ta plats nr 12  hur föreningen kom till.

 

Uppdaterar 27.5.2023