Suomeksi

Välkommen med i Gardberg Center rf:s verksamhet

Föreningens syfte är att:

- aktivera, utveckla och understöda historisk forskning på lokal nivå
- dokumentera samtiden
- publicera lokalt anknuten forskning
- aktivt delta i kulturarbetet i lokalsamhället
 

Målsättningen uppnås genom att ordna  forskarbesök, forskningscirklar, seminarier, exkursioner, utställningar och bandade berättarträffar eller s.k. minnestalkon.  Föreningen idkar också publiceringsverksamhet främst i form av tidskriften Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland. Läs mer under rubriken Tidskriften Ta Plats.
För att utöka och bidra till användning av arkivmaterial på orten upprätthåller föreningen det lokalhistoriska arkivet Arresten. Läs mer under Lokalarkivet Arresten.

Föreningens främsta målgrupper är:

- kultur- och lokalhistoriskt intresserade personer i Raseborg med omnejd
- privatpersoner, föreningar och organisationer som är intresserade att hyra mötesrum i  Gardbergs hus

Sidan uppdaterad 16.6.2019