Suomeksi

 

Arrestens egen hemsida

Lokalarkivet Arresten i Transformatorn

Ett lokalarkiv inrymmer privat lokalhistoriskt material, i motsats till centralarkiven som tar vara på offentliga handlingar. I Lokalarkivet Arresten finns bl.a. föreningsarkiv, gårdsarkiv, samlingar av privata brev, foton och tidningsurklipp. Allt material som arkiveras i arkivet är  i staden Raseborgs ägo.

Det främsta syftet med arkivet är att samla in, uppordna och bevara lokalhistoriskt material samt ge yrkeshistoriker, hobbyforskare, den intresserade allmänheten, skolelever och studerande möjligheten att utnyttja och forska i materialet.

Lokalarkivet Arresten grundades 2005 som ett samarbete mellan föreningen Pro Gardberg Center (bytte namn senare till Gardberg Center rf) och Karis stad. Samarbetet fortsätter med Raseborgs stad. Arkivet har varit inrymt i det tidigare polishäktet i Fokus-komplexet som uppfördes 1973. Därför namnet Arresten.

Lokalarkivet Arresten flyttade till Transformatorn hösten 2020 då Fokus skulle rivas. Till samma byggnad flyttade också Pojo Lokalhistoriska arkiv. Själva arkiven finns i arkivlokaliteterna under  daghemmet Labyrinten.

Lokalarkivet Arresten har haft en anställd föreståndare sedan 2007.

 

Se Lokalarkivets Tillbakablick

Sidan uppdaterad 30.5.2023