Suomeksi

Tidskriften Ta Plats, lokalhistoria i Västnyland
Redaktör:
 Kim Björklund, kimbjorklu(åt)gmail.com; tfn 050 5232475

eller
Beatrice Blåfield, beatrice.blafield(åt)gmail.com, tfn 044 022 2483

Syftet med Ta Plats är att:

- öka kännedomen om lokalsamhället

- engagera lokalhistoriskt forskande och skrivande

- erbjuda intresserade en kanal att publicera sig i

- bevara lokalsamhällets minne och lyfta fram fruktbara frågeställningar  

- gemensamt träna upp skrivarförmågan och ett lokalhistoriskt angreppssätt.
 

Läs om Ta Plats historik

  
 

 

 

Sidan uppdaterad  26.5.2023