Aktuellt       

 

Ta plats 29 har utkommit!

Ta Plats finns nu till försäljning i de västnyländska bokhandlarna, Luckan i Karis, och Lokalarkivet Arresten i Karis (stängt till augusti -24), Frimans i Tenala och Fiskars Museum. Priset är 10 euro. Tidskriften kan beställas och numera även prenumereras hos gardbergcenter(åt)gmail.com.

 

Skogshistoria är temat för en del av artiklarna. Vi får bland annat bekanta oss med skogens historia i Fiskars och i bolagets skogar.

I övrigt presenteras dagstidningarnas möjligheter för lokalhistorikern i dagens läge. Ett växande antal källhänvisningar går till det digitala tidningsarkivet i dagens läge.

Grabbes kanal, Gunilla Lindholm, kyrkorna i Pojo, Snappertuna och Svartå, samt den stora förvandlingen i Svartå bruk och den intressanta Ström Gård i Ingå presenteras vidare. 

En helhet bildar också historikerna Selenius, Roselius och Kaihovirtas artiklar. Den första presenterar den vita minneskulturen under mellankrigstiden, och de två senare ger var sin tidsbild på Karis respektive Pojo under 1930-talet. 

Ta Plats 29 innehåller lokalhistoria av bästa slag enligt föreningens riktlinjer för tidskriften. Artiklarna är skrivna på både svenska och finska, av professionella forskare och gemene man med intresse för det förflutna i våra trakter. 

Med pärmbildens glada upptåg hälsas alla intresserade att ta del av tidningen! Understöd föreningens verksamhet, köp tidningen åt dig själv och ge den i gåva åt släkt, vänner och bekanta!
Se INNEHÅLL

TA PLATS 28 utkom i december 2023

Ta Plats finns till försäljning i de västnyländska bokhandlarna, samt i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis (stängt till augusti -24), Frimans i Tenala och Fiskars Museum. Priset är 10 euro. Tidskriften kan beställas och numera även prenumereras hos gardbergcenter(åt)gmail.com.

 

Ta Plats 28 kan till stor del betraktas som ett temanummer. De olika artiklarna gör var för sig, utgående från olika nivåer av utbildningsaktörer, avstamp i vårt lands bildningssträvanden mellan 1600–2000-talen. Med början från de kyrkliga sammankomster som gick under namnet läsförhör, med avsikt att befrämja kunskaper i kristendom men också i strävan att övervaka läskunskapen bland samtliga församlingsbor.

I och med folkskoleförordningen 1866 kom folkskoleundervisningen i gång på bred front. Men bildningssträvandena hade till en början sin begränsning. Den utestängde mången gång arbetarbefolkningens barn ute i byarna från fortsatt skolgång, även om läshuvudet bland dem kunde vara i särklass.

I det aktuella numret av Ta Plats finns artiklar som bl.a. berättar om de tidiga bruksskolorna i Fiskars, Billnäs och Svartå, och senare tillblivelsen av folkskolorna bl.a. i Åminnefors, Kihla, Svartå, Ingå och Hangö. Vi får ta del av artiklar som berättar om lärarseminariet i Ekenäs, om den ambulerande husmodersskolan och om Finns folkhögskola och Västra Nylands folkhögskola. Samtliga läroinrättningar har varit av ovärderlig betydelse för allmänbildningens tillväxt runt om i vårt land.

I och med Finlands läropliktslag 1921 uppstod flera nya folkskolor i landet, vilket medförde att behovet av lärare likaså ökade, också i Västnyland.

Genom att utvidga läroplikten till 18 år 2021 togs ytterligare ett steg mot en gedignare grundutbildning för var och en i vårt land. Inlärning och bildning är ett mänskligt kapital som utgör en ovärderlig stomme i ett litet land som vårt. Text: Beatrice Blåfield

Se innehållsförteckning:

Ta Plats 27 utkom i maj 2023

Ta Plats finns till försäljning i de västnyländska bokhandlarna, samt i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis (stängt till august -24), Frimans i Tenala och Fiskars Museum. Priset är 10 euro. Tidskriften kan beställas och numera även prenumereras hos gardbergcenter(åt)gmail.com.

Detta vårnummer har artiklar som belyser olika intressanta teman och projekt. 

Särskilt glädjande är det att vår förening på detta sätt kan lyfta fram historieläraren Jan-Erik Tills gärning i Karis-Billnäs gymnasium, samt återge några exempel på studerandes arbeten för den digitala skoltidningen Snilleblixten och webbplatsen karisforr.fi.

Våra fina lokalhistoriska arkiv uppmärksammas likaså i detta nummer. Arresten och Pojo lokalhistoriska arkiv är två pärlor i den finlandssvenska arkivvärlden. Tillsammans har Gardberg Center och Fiskars hembygdsförening ett pågående projekt där vi kartlägger olika privata arkiv runt om i Raseborg.

Andra intressanta artiklar beskriver exempelvis de sedermera berömda unga studerandena J.J. Tikkanens och Ragnar Hults resa i västra Nyland sommaren 1874, bruksinspektorerna Nilson i Billnäs och Fagervik, samt Anna Forsbergs minnesanteckningar från livet i Billnäs under 1800-talets andra hälft. Storprojektet Läpo Canal på Brödtorps marker belyser också 1800-talets historia. 

Två intressanta artiklar om Cementvarufabriken ingår likaså, liksom en artikel om Hugo Wallbergs konservfabrik i Barösund. Se innehåll:

 

Infovideo

om föreningens verksamhet

(Producent: Multifoto)

Karis butikshistoria

Föreningen Gardberg Centers stora forskningsprojekt Hantverkare och handelsidkare i Karis stationssamhälle har inletts. Om du har tips, gamla fotografier eller annat material som berör butiker, handelsliv och konsumtion i Karis kan du kontakta Lokalarkivet Arresten per telefon, 019 233 299. Vi tar tacksamt emot material och tips. Du kan även mejla projektet direkt på karishandelsidkare(åt)gmail.com Läs mera »

Suomeksi (EU-lehdestä 2020-8)

Suomeksi (EU- lehdestä 2019)
 

Andra aktuella tips...

 

Se infofilmen om föreningen:

I Gardbergs hus
finns fina mötesrum att hyra!

Se info! 


Gardbergin talossa

on hyviä kokoushuoneita!
Katso vuokrahinnat !

OBS BOKREA!

Boken om John Gardberg

 NU 10 €!

 

Innehållsförteckning:
Finns i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis.
 
Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
gardbergcenter(åt)gmail.com

 

Äldre Ta Plats finns till försäljning i Lokalarkivet Arresten i Transformatorn i Karis.
Här kan du se vilka som finns till försäljning ännu!

Dessa Ta Plats 
säljs för
5 €/st i
Lokalarkivet Arresten