TA PLATS 28 utkom i december 2023

Ta Plats finns till försäljning i de västnyländska bokhandlarna, samt i Luckan och Lokalarkivet Arresten i Karis (stängt till augusti -24), Frimans i Tenala och Fiskars Museum. Priset är 10 euro. Tidskriften kan beställas och numera även prenumereras hos gardbergcenter(åt)gmail.com.

 

Ta Plats 28 kan till stor del betraktas som ett temanummer. De olika artiklarna gör var för sig, utgående från olika nivåer av utbildningsaktörer, avstamp i vårt lands bildningssträvanden mellan 1600–2000-talen. Med början från de kyrkliga sammankomster som gick under namnet läsförhör, med avsikt att befrämja kunskaper i kristendom men också i strävan att övervaka läskunskapen bland samtliga församlingsbor.

I och med folkskoleförordningen 1866 kom folkskoleundervisningen i gång på bred front. Men bildningssträvandena hade till en början sin begränsning. Den utestängde mången gång arbetarbefolkningens barn ute i byarna från fortsatt skolgång, även om läshuvudet bland dem kunde vara i särklass.

I det aktuella numret av Ta Plats finns artiklar som bl.a. berättar om de tidiga bruksskolorna i Fiskars, Billnäs och Svartå, och senare tillblivelsen av folkskolorna bl.a. i Åminnefors, Kihla, Svartå, Ingå och Hangö. Vi får ta del av artiklar som berättar om lärarseminariet i Ekenäs, om den ambulerande husmodersskolan och om Finns folkhögskola och Västra Nylands folkhögskola. Samtliga läroinrättningar har varit av ovärderlig betydelse för allmänbildningens tillväxt runt om i vårt land.

I och med Finlands läropliktslag 1921 uppstod flera nya folkskolor i landet, vilket medförde att behovet av lärare likaså ökade, också i Västnyland.

Genom att utvidga läroplikten till 18 år 2021 togs ytterligare ett steg mot en gedignare grundutbildning för var och en i vårt land. Inlärning och bildning är ett mänskligt kapital som utgör en ovärderlig stomme i ett litet land som vårt. Text: Beatrice Blåfield

Se innehållsförteckning:

Andra aktuella tips...

 

Se infofilmen om föreningen:

I Gardbergs hus
finns fina mötesrum att hyra!

Se info! 


Gardbergin talossa

on hyviä kokoushuoneita!
Katso vuokrahinnat !

OBS BOKREA!

Boken om John Gardberg

 NU 10 €!

 

Innehållsförteckning:
Finns i bokhandlarna i Karis, Ekenäs, Hangö, och i Lokalarkivet Arresten och Luckan i Karis.
 
Recension i tidningen Västra Nyland

För beställningar och leveranser utanför Västnyland
kontakta
gardbergcenter(åt)gmail.com

 

Äldre Ta Plats finns till försäljning i Lokalarkivet Arresten i Transformatorn i Karis.
Här kan du se vilka som finns till försäljning ännu!

Dessa Ta Plats 
säljs för
5 €/st i
Lokalarkivet Arresten